رئیس جمهور ترامپ، اگر شما بی گناه هستید، چرا مجازات می شوید؟

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed Columnist رئیس جمهور Trump اگر شما دوباره بیگناه چرا قانون عمل به گناه نیکلاس KristofFEB 7 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره داستان اصلی magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var را نشان می دهد storyHeader var HTML header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById