چگونه برای کاهش شوت

چگونه برای کاهش تیراندازی نیکلاس کریستوفیب 20 2018 SHOW LIBRARY g show xsmall g show small g show smallplus g show submedium g show sub medium g نمایش medium g نمایش g g show نمایش بزرگ x هیچ کدام g show display block lt ie10 g width aiImg 100 story story story موضوع اصلی داستان داستان هدر داستان متا عنوان عنوان حداکثر عرض 720px حاشیه 0 خودکار 10px متن خط ارتفاع مرکز خط 2 844rem اندازه فونت 2 4rem رسانه تنها صفحه نمایش و حداکثر عرض 1244px داستان موضوع اصلی داستان داستان هدر داستان متقابل عنوان ارتفاع خط 2 5596rem فونت si